Fyllingen
83 - 93
(39 - 41)
Hết
Froya

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ