Empoli Women's
80 - 57
(50 - 27)
Hết
Kanpo W

Bảng xếp hạng

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới