LNB
Dijon
87 - 71
(35 - 35)
Hết
Elain Bearnais Pau-Orthez

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến