NBA
Denver Nuggets
105 - 125
(57 - 56)
Hết
Miami Heat

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê