Dayton
72 - 63
(33 - 34)
Hết
Duquesne University Duke team

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến