Connecticut Sun
69 - 78
(42 - 35)
Hết
Minnesota Lynx

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Connecticut Sun Dữ liệu thống kê

Minnesota Lynx Dữ liệu thống kê