NBA
Charlotte Hornets
94 - 108
(42 - 63)
Hết
Miami Heat

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê