NBA
Charlotte Hornets
93 - 104
(43 - 60)
Hết
Dallas Mavericks

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê