FC
C.B. LHospitalet
VS
Hoãn
CB Tarragona

Tỷ số quá khứ