Budivelnyk
77 - 79
(40 - 38)
Hết
Kharkivski Sokoly

Bảng xếp hạng

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới