LEB
Basquet Girona
77 - 83
(42 - 44)
Hết
Lucentum Alicante

Bảng xếp hạng

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới