LFB
Argon Uni Girona
68 - 60
(29 - 31)
Hết
Mann Filter Woman's

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới