Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, người dùng vui lòng tuân theo pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động trái pháp luật. Nếu không, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm gì.

2. Những thông tin được cung cấp do www. bongdalu.com, chúng tôi sẽ hết sức cập nhật chính xác, nhưng không bảo đảm được chính xác 100%. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, nếu thông tin lỗi gây ra bất kì tổn thất gì tới người dùng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

3. Tất cả quảng cáo trên web Bongdalu đều được cung cấp do bên thứ ba, không có liên quan tới trang web chúng tôi.

4. Tất cả đường link quảng cáo trên web chúng tôi, bất cứ hình thức nào, miễn phí, thu phí, hoặc công ích, đều phải tuân theo pháp luật quy định, nội dung không được liên quan tới những nội dung có hại như hoạt động phản động, mê tín, mại dâm v.v… Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền xóa bỏ đường link liên quan bất cứ khi nào mà không trả lại phí, đồng thời có quyền lợi và nghĩa vụ phối hợp việc truy cứu với các bộ liên quan.

5. Bongdalu xin nêu rõ: chúng tôi đảm bảo được tính an toàn của code web của chúng tôi, về những phần mềm báo lỗi, chúng tôi sẽ giữ quyền và lợi ích pháp lý, truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ.