Wichan Nantasri logo
  • Tên: Wichan Nantasri
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng: 65
  • Chiều cao: 170
  • Ngày sinh: 1986-01-15
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
4
BEC Tero Sasana Tiền vệ cách phải
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/07/2016 Pattaya United
31/12/2016 BEC Tero Sasana