Kết quả FT HT
U16 Nữ Thái Lan
New Zealand (w)U17
1
2
1
1
U16 Nữ Trung Quốc
New Zealand (w)U17
2
0
2
0
U17 Nữ Chi Lê
U16 Nữ Thái Lan
2
2
1
2