Topi Sormunen logo
  • Tên: Topi Sormunen
  • Quốc gia: Phần Lan
  • Nặng: 82
  • Chiều cao: 187
  • Ngày sinh: 1993-10-06
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
JIPPO Hậu vệ