Topi Sormunen logo
  • Tên: Topi Sormunen
  • Quốc gia: Phần Lan
  • Nặng: 82
  • Chiều cao: 187
  • Ngày sinh: 1993-10-06
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
JIPPO Defender