Thu Aung logo
  • Tên: Thu Aung
  • Quốc gia: -
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1996-05-22
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Myanmar Forward
BEC Tero Sasana Forward