Thu Aung logo
  • Tên: Thu Aung
  • Quốc gia: Myanmar
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1996-05-22
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
9
Myanmar Tiền đạo
BEC Tero Sasana Tiền đạo