Thritthi Nonsrichai logo
  • Tên: Thritthi Nonsrichai
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng: 80
  • Chiều cao: 181
  • Ngày sinh: 1983-03-13
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.023 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
32
BEC Tero Sasana Hậu vệ
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/07/2012 Muang Thong United
01/07/2013 Bangkok United FC
05/07/2016 Suphanburi FC
31/12/2016 Bangkok United FC
21/01/2017 BEC Tero Sasana