Thammarat Wanmanee logo
  • Tên: Thammarat Wanmanee
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.023 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
15
BEC Tero Sasana Right Midfield