Suporn Peenagatapho logo
  • Tên: Suporn Peenagatapho
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 175
  • Ngày sinh: 1995-07-12
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
37
BEC Tero Sasana Hậu vệ cánh phải
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/01/2016 BEC Tero Sasana