Suporn Peenagatapho logo
  • Tên: Suporn Peenagatapho
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 175
  • Ngày sinh: 1995-07-12
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
37
BEC Tero Sasana Right-Back
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/01/2016 BEC Tero Sasana