Sitthichok Tassanai logo
  • Tên: Sitthichok Tassanai
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1991-07-06
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
26
BEC Tero Sasana Tiền vệ trung tâm