Seksit Srisai logo
  • Tên: Seksit Srisai
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 170
  • Ngày sinh: 1994-08-29
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
BEC Tero Sasana Right Midfield
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/01/2010 FC Phuket
31/12/2010 Muang Thong United