Seksit Srisai logo
  • Tên: Seksit Srisai
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 170
  • Ngày sinh: 1994-08-29
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
BEC Tero Sasana Tiền vệ cách phải
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/01/2010 FC Phuket
31/12/2010 Muang Thong United