Sadney Urikhob Khoetage logo
  • Tên: Sadney Urikhob Khoetage
  • Quốc gia: Namibia
  • Nặng:
  • Chiều cao: 175
  • Ngày sinh: 1992-01-19
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.135 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
24
BEC Tero Sasana Centre Forward