Marcelo Pereira da Costa logo
  • Tên: Marcelo Pereira da Costa
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng: 70
  • Chiều cao: 176
  • Ngày sinh: 1980-07-24
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.298 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/01/2000 Juventude
01/07/2004 CD Nacional
01/07/2005 Gremio (RS)
30/06/2006 CD Nacional
01/07/2006 Palmeiras
01/08/2007 Juventude
01/12/2007 Palmeiras
01/03/2008 Ipatinga
30/06/2008 Palmeiras
01/08/2008 Juventude
01/12/2008 Palmeiras