Magno dos Santos Ribeiro logo
  • Tên: Magno dos Santos Ribeiro
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 175
  • Ngày sinh: 1993-10-30
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
31
Paysandu (PA) Midfielder
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
02/07/2017 Paysandu (PA)
01/12/2017 Gremio Anapolis
01/01/2018 Paysandu (PA)
01/05/2018 Gremio Anapolis
04/05/2018 Paysandu (PA)