Antonio Thomaz Santos de Barros logo
  • Tên: Antonio Thomaz Santos de Barros
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng: 74
  • Chiều cao: 177
  • Ngày sinh: 1986-01-27
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Bolivar Midfielder