Ilailson logo
  • Tên: Ilailson
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 177
  • Ngày sinh: 1985-04-09
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.106 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
18/01/2016 Paysandu (PA)