Marquinho logo
  • Tên: Marquinho
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 178
  • Ngày sinh: 1996-12-02
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.064 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player