Emerson Jose da Conceicao logo
  • Tên: Emerson Jose da Conceicao
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 187
  • Ngày sinh: 1982-08-03
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.34 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/01/2009 Paulista (SP)