Ricardo da Silva Guerra logo
  • Tên: Ricardo da Silva Guerra
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 167
  • Ngày sinh: 1985-01-01
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.468 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/05/2012 Paysandu (PA)