Edimar de Oliveira Martins logo
  • Tên: Edimar de Oliveira Martins
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao: 189
  • Ngày sinh: 1988-08-30
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Bragantino SP Midfielder
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/06/2013 Parana PR
30/11/2013 Sertaozinho
01/01/2014 Comercial-SP
09/04/2014 Sampaio Correa
22/01/2016 Fortaleza CE
01/01/2017 Sao Bernardo
16/05/2017 Fortaleza CE
30/10/2017 Free player
02/12/2017 Mirassol FC
01/03/2018 Paysandu (PA)