Ayrton Luiz Ganino logo
  • Tên: Ayrton Luiz Ganino
  • Quốc gia: Brazil
  • Nặng: 76
  • Chiều cao: 176
  • Ngày sinh: 1985-04-19
  • Chân thường đung: Hai chân
  • Giá trị ước tính: £0.425 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Free player
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/08/2007 Londrina (PR)
01/12/2007 Iraty PR
01/04/2008 Bahia(BA)
01/05/2008 Iraty PR
01/07/2008 Botafogo SP
01/10/2008 Iraty PR
01/04/2010 Atletico Clube Goianiense
30/06/2010 Iraty PR
01/01/2011 Americano
01/05/2011 Iraty PR
01/01/2012 Londrina (PR)
01/04/2012 Iraty PR
01/05/2012 Coritiba (PR)
01/12/2012 Iraty PR
01/01/2013 Palmeiras
01/08/2013 Vitoria Salvador BA
31/12/2014 Palmeiras
11/06/2015 Flamengo
31/12/2015 Palmeiras