Nopphon Ponkam logo
  • Tên: Nopphon Ponkam
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1996-07-19
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
8
U23 Thái Lan Midfielder
BEC Tero Sasana Midfielder