Nopphon Ponkam logo
  • Tên: Nopphon Ponkam
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1996-07-19
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
8
U23 Thái Lan Tiền vệ
BEC Tero Sasana Tiền vệ