Niran Hansson logo
  • Tên: Niran Hansson
  • Quốc gia: Thái Lan,Thụy Điển
  • Nặng:
  • Chiều cao: 180
  • Ngày sinh: 1996-01-22
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
8
BEC Tero Sasana Hậu về trung tâm
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
28/01/2017 Singhtarua FC
11/06/2017 BEC Tero Sasana