Nathan Stockie logo
  • Tên: Nathan Stockie
  • Quốc gia: -
  • Nặng: 84
  • Chiều cao: 185
  • Ngày sinh: 1990-10-21
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
1
JIPPO Goalkeeper