Nathan Stockie logo
  • Tên: Nathan Stockie
  • Quốc gia:
  • Nặng: 84
  • Chiều cao: 185
  • Ngày sinh: 1990-10-21
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
1
JIPPO Thủ môn