Mongkol Tossakai logo
  • Tên: Mongkol Tossakai
  • Quốc gia:
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1987-05-09
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
17
BEC Tero Sasana Tiền đạo