Miles Byass logo
  • Tên: Miles Byass
  • Quốc gia: -
  • Nặng: 78
  • Chiều cao: 182
  • Ngày sinh: 1991-12-13
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
17
JIPPO Forward