Miko Makirinne logo
  • Tên: Miko Makirinne
  • Quốc gia: Phần Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1997-05-01
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
JIPPO Tiền vệ