Jussi Nevalainen logo
  • Tên: Jussi Nevalainen
  • Quốc gia:
  • Nặng: 77
  • Chiều cao: 178
  • Ngày sinh: 1989-08-27
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
12
JIPPO Thủ môn