Jussi Nevalainen logo
  • Tên: Jussi Nevalainen
  • Quốc gia: -
  • Nặng: 77
  • Chiều cao: 178
  • Ngày sinh: 1989-08-27
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
12
JIPPO Goalkeeper