Jaturong Pimkoon logo
  • Tên: Jaturong Pimkoon
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 176
  • Ngày sinh: 1993-09-03
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
14
BEC Tero Sasana Secondary Striker