Jan Berg logo
  • Tên: Jan Berg
  • Quốc gia: Na Uy
  • Nặng: 74
  • Chiều cao: 183
  • Ngày sinh: 1985-05-14
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
JIPPO Hậu vệ