Jack Hartley Turner logo
  • Tên: Jack Hartley Turner
  • Quốc gia: Australia
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 03/03/1992
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Kingborough Lions Tiền vệ