Ittikorn Kansrang logo
  • Tên: Ittikorn Kansrang
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 175
  • Ngày sinh: 1995-03-12
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.023 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
13
BEC Tero Sasana Thủ môn