Isariya Marom logo
  • Tên: Isariya Marom
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường đung: Chân trái
  • Giá trị ước tính: £0.023 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
40
BEC Tero Sasana Left Midfield
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
02/02/2017 BEC Tero Sasana