Isariya Marom logo
  • Tên: Isariya Marom
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường dùng: Chân trái
  • Giá trị ước tính: £0.023 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
40
BEC Tero Sasana Hậu vệ cánh trái
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
02/02/2017 BEC Tero Sasana