Irakli Meskhia logo
  • Tên: Irakli Meskhia
  • Quốc gia: Ukraine
  • Nặng: 73
  • Chiều cao: 186
  • Ngày sinh: 1993-01-07
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
9
Wisla Pulawy Midfielder