Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
IA Akranes 3
Rây-kia-vích 3
1
2
1
1