Horacio Gutierrez logo
  • Tên: Horacio Gutierrez
  • Quốc gia: Australia
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Kingborough Lions Hậu vệ