XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
2 Lille B 0 0 0 0 0 0
2 Sedan 0 0 0 0 0 0
2 St. Maur Lusi 0 0 0 0 0 0
2 Sainte Genevieve Sports 0 0 0 0 0 0
2 Iris Club de Croix 0 0 0 0 0 0
2 Schiltigheim 0 0 0 0 0 0
2 Epinal 0 0 0 0 0 0
2 Stade Reims II 0 0 0 0 0 0
2 ASM Belfortaine 0 0 0 0 0 0
2 Bobigny A.C. 0 0 0 0 0 0
2 Lens B 0 0 0 0 0 0
2 Haguenau 0 0 0 0 0 0
2 Drancy 0 0 0 0 0 0
2 Bastia 0 0 0 0 0 0
2 Mulhouse 0 0 0 0 0 0
2 Saint Quentin 0 0 0 0 0 0

French Championnat Amateur

Các Championnat de France Amateur , thường được gọi là chỉ đơn giản là CFA và trước đây được gọi là quốc gia 2 , là một bóng đá thi đấu. Các giải đấu phục vụ như là tầng thứ tư của hệ thống giải đấu bóng đá Pháp sau Ligue 1 , Ligue 2 , và các quốc gia Championnat .
Xem tất cả