Datsakorn Thonglao logo
  • Tên: Datsakorn Thonglao
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng: 65
  • Chiều cao: 168
  • Ngày sinh: 1983-12-30
  • Chân thường đung: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
7
BEC Tero Sasana Attacking Midfield
Chuyển nhượng
GiờVào đội bóng
01/01/2001 Kaiserslautern(Trẻ)
31/12/2001 BEC Tero Sasana