Datsakorn Thonglao logo
  • Tên: Datsakorn Thonglao
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng: 65
  • Chiều cao: 168
  • Ngày sinh: 1983-12-30
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
7
BEC Tero Sasana Tiền vệ tấn công
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/01/2001 Kaiserslautern(Trẻ)
31/12/2001 BEC Tero Sasana