Darryl McHardy logo
  • Tên: Darryl McHardy
  • Quốc gia: Scotland
  • Nặng:
  • Chiều cao: 185
  • Ngày sinh: 22/05/1995
  • Chân thường dùng: Chân trái
  • Giá trị ước tính: 0
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Elgin Hậu về trung tâm
Chuyển nhượng
GiờGia nhập đội bóng
01/07/2014 Elgin